Leszek Zdrojewski
Terapie holistyczne
Geneosocjogram
Terapie międzypokoleniowe
Terapie międzypokoleniowe

W psychogenealogii badane są rodzinne wzorce relacyjne, wiodące uczucia i sposoby postępowania z nimi,
powtarzane traumy, delegacje rodzinne i ukryte lojalności i które może czekają na odrycie i uzdrowienie.

Są to zawsze zjawiska nieuświadomione, wykraczajace poza możliwości naszej percepcji umysłu,
które niestety, bez naszej zgody wpływają i sterują naszym życiem.
Odkrycie ich istnienia i wpływu, czyli pojawienie się ich w naszej świadomości, może zaowocować
odnalezieniem w sobie siły, by uporać się z dręczącymi nas problemami różnorodnej natury.

W psychogenealogii, opartej na praktyce klinicznej, Pani Anne Ancelin Schützenberger,
zajmujemy się  „przekazami rodzinnymi”, które wpływają na nasze życie poza naszą świadomością.  

Oddziaływanie międzypokoleniowe wcale nie musi być niekorzystne, ale gdy nie możemy uporać się przez lata
z problemami zdrowotnymi czy emocjonalnymi, i nagle przypominamy sobie, że podobny scenariusz miał miejsce
w życiu któregoś z naszych przodków, może to być właśnie niekorzystny „przekaz rodzinny”. 

W trakcie tworzenia drzewa genealogicznego dokonujemy niezwykłych odkryć, tajemniczych skutków rocznic, 
nieformalnych lojalności czy fascynującej
i zaskakującej jak gdyby obecności „duchów przodków” w naszej przestrzeni.

Genogramem nazywamy indywidualna mapę naszego życia lub naszej rodziny,
na którą wpisujemy historię przodków.
Przystępując do współpracy powinniśmy zebrać jak najwięcej informacji o co najmniej trzech pokoleniach. 
Genogram budujemy, aby zrozumieć nasze miejsce i uwarunkowania
zarówno w sensie genetycznym jak i emocjonalnym.
W trakcie spotkań przy tworzeniu genogramu, mamy możliwość, poprzez pryzmat historii naszych przodków, 
uświadomić sobie z innej perspektywy historię naszego życia . W zależności od złożoności problematyki,
potrzeba kilku lub więcej sesji, jednak dzięki temu, krok po kroku, mamy możliwość rozpocząć własne życie.

Wykonana praca pozwala nam odkryć swoje korzenie,
poczucie  przynależności do rodziny i odzyskać w pełni wolność osobistą. 

 

Ci, którzy nas opuścili, nie są nieobecni, ale są pośród nas, choć pozostają niewidzialni” Święty Augustyn