Leszek Zdrojewski
Terapie holistyczne
Psychokinezjologia
Psychokinezjologia

Kinezjologia jest nauką zajmującą się reakcjami biochemiczno-elektrycznych na poziomie mięśni, na najgłębszych poziomach komórkowych. 
Podstawy Kinezjologii stworzył dr George Goodheart, a rozwinął ją dr John Diamond, jednak niewątpliwie największe zasługi dla jej popularyzacji 
poczynił amerykański lekarz psychiatra David R. Hawkins.

Dr George Goodheart zaprezentował po raz pierwszy w roku 1964 prosty test mięśniowy. 
Wykazał, że na wynik testu wpływają fizyczne oraz psychiczne stany osoby testowanej. 
Pozytywne i powtarzalne wyniki skłoniły do popularyzacji tej prostej techniki testowania (bez użycia aparatów) w służbie zdrowia.


Natomiast psychokinezjologia została opracowana i spopularyzowana przez niemieckiego lekarza dr  Dietricha Klingharda  
i łączy elementy psychoanalizy, TCM (Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) oraz testu mięśniowego.

Psychokinezjologia postrzega człowieka całościowo (holistycznie), uwzględniając wszystkie aspekty jego istnienia, 
strukturalne, biochemiczne i psychiczne składniki zdrowia. 

Przewaga psychokinezjologii polega na tym, że otrzymuje bezpośrednio od ciała (poprzez mięśnie) informacje, co należy zrobić, aby usunąć określony problem.
Dzięki temu wdrażane są tylko takie procesy terapeutyczne, które zostały w teście mięśniowym zaakceptowane przez ciało. 
To ciało testowanego określa jaka powinna być kolejność i częstotliwość zaakceptowanych procesów terapeutycznych.

Podstawą terapeutycznego procesu psychokinezjologii jest nierozwiązany problem psychiczny (duchowy). 
S. Freud w psychoanalizie, konflikt ten nazywa wyparciem. Bardzo często chodzi o wyparte treści 
związane z bolesnymi i dramatycznymi doświadczeniami, którym w życiu towarzyszą nieprzyjemne wzruszenia. 

W psychoanalizie zakłada się, że poprzez uświadomienie sobie wypartego konfliktu, ten traci swoje działanie, ograniczające funkcje życiowe. 

Natomiast według TCM, mającej w Chinach 5 tyś. lat tradycji, psychiczne zakłócenie wpływa na energetyczne kanały (meridiany). 
W efekcie konflikt psychiczny (duchowy) prowadzi zaburzenia pracy meridianów i skutkuje brakami lub nadwyżkami energii w pewnych systemach czy organach.
Utrzymujący się stan nierównowagi energetycznej skutkuje postępującym pogorszeniem się stanu organu. 

Psychokinezjologia doskonale łączy te obydwie dziedziny medycyny niekonwencjonalnej. 
Dialog z podświadomością i test mięśniowy, umożliwiają poprzez nierównowagę energetyczną w meridianach określić konflikt psychiczny i pracować z nim.
 
Doświadczony terapeuta, korzystając z testów mięśniowych, można w krótkim czasie odnaleźć każdą zapisaną w pamięci ciała informację, 
dotycząca traumy, emocjonalnego lub fizycznego bólu, która następnie w procesie terapeutycznym może zostać zneutralizowana.

Indywidualna terapia to droga powrotu do stanu bycia całkowicie tym, kim naprawdę jesteśmy, 
wolnym od cierpienia, obciążeń i ograniczeń nagromadzonych w ciągu całego życia (od poczęcia) lub odziedziczonych. 
Jest to proces odkrywania i uwalniania wszystkiego, co nie jest nami i odzyskiwania naszego wewnętrznego potencjału 
oraz uczucia spokoju i akceptacji, ukrytych pod warstwami lęku, frustracji, gniewu.