Leszek Zdrojewski
Terapie holistyczne
Diagnostyka ciała eterycznego
Diagnostyka ciała eterycznego

 
Każda choroba ma niewidoczne przyczyny, ukryte dla obserwatora zewnętrznego, a kto leczy tylko widoczną chorobę, która jest „czubkiem góry lodowej”,
odsuwa w czasie prawdziwy problem. Celem wszystkich testów jest lokalizacja źródła choroby, a  pierwszym krokiem jest wykonanie badania podstawowego.
Dopiero szczegółowa analiza wyników umożliwia określenie zakresu terapii. Wykonywane są pomiary głównych parametrów ciała eterycznego, które przenika i zasila ciało fizyczne.
Zadaniem terapeuty jest ustalenie stanu, w jakim znajdują się główne miejsca energetyczne. Każda odchyłka od normalnego stanu prowadzi do nierównowagi, a w końcu do choroby w ciele fizycznym.

Centra energetyczne mogą zostać uszkodzone przez traumatyczne wydarzenia, ciągły stres czy uczucie zagrożenia, a gdy dochodzi do zablokowania czakry, powstają zakłócenia w przepływie energii.
Należy pamiętać, że zakłócenia zawsze mogą być natury subiektywnej, ale także obiektywnej, spowodowane n. p. przez miazmy lub toksyny.
W badaniu wykonywane są pomiary ciała eterycznego, które przenika i zasila energetycznie ciało fizyczne.
Człowiek żyje m.in. dzięki stałemu zasilaniu energią: słoneczną, ziemską, mentalną i astralną (w.g. medycyny orientalnej).
Badanie na aparacie do rezonansu biocybernetycznego umożliwia pomiary subtelnych parametrów w ciele eterycznym.
Wszystkie badane stany w ciele eterycznym mają wpływ na prawidłowe "zasilanie" ciała fizycznego, a ich zakłócenia są chorobotwórcze.


W trakcie badania podstawowego wykonywane są pomiary ponad 100 parametrów, między innymi:

- 22 meridianów (południków):  12 chińskich, 2 regulatorów oraz 8 dodatkowych dr. Voll-a
- 11 głównych miejsc energetycznych

- energetycznego trójkąta duchowej i fizycznej siły woli
- stanu energii (według jakości)

-niekorzystnych wpływów pochodzących z poziomów:
  fizycznego, niskich oraz wyższych pozafizycznych, duchowych

-obciążenia od niekorzystnego wpływu częstotliwości:
  bardzo niskich, niskich, średnich oraz fal długich

-obciążenia od fal:
  podczerwieni, krótkich, ultrakrótkich, decymetrowyvh, mikrofal, światła widzialnego,
  ultrafioletu, rentgenowskich oraz gamma

- obciążenia promieniowaniem geopatycznym od:
  żyły wodnej, węzłów siatki globalnej, węzłów siatki diagonalnej, nałożenia węzłów dwóch siatek,
  uskoku tektonicznego, niejednorodności gruntu, złóż minerałów, pustki,
  pola prawoskrętnego oraz pola lewoskrętnego


Dopiero wyniki testów umożliwiają określenie zakresu koniecznej terapii.