Leszek Zdrojewski
Terapie holistyczne
Alergiczne podłoża chorób
Test na alergeny pokarmowe
Alergie
Alergie

„Rezonans biocybernetyczny“ to nowatorskia metoda diagnostyczna medycyny niekonwencjonalnej.
Już pod koniec XX w. świat nauki zaakceptował fakt, że wszystko jest energią wibracyjno-informacyjną, zarówno nasze środowisko jak i sam człowiek. 
Prezentowana metoda diagnostyczna, polega głównie na odczytywaniu informacji, z subtelnego pola badanej osoby o stanie interesujących nas parametrów. 
 
Każdy człowiek ma niepowtarzalną, reprezentatywną tylko dla niego konstytucję psychofizyczną organizmu. Ujmując to inaczej oznacza, że każdy jest niepowatrzalnym mikrokosmosem.
Jest to ważne przy wyborze terapii na podstawie widocznych objawów problemów zdrowotnych.
Mówiąc inaczej te same objawy, u dwóch osób o różnej konstytucji, będą wymagały odmiennej terapii.

Poniżej skupimy się na ocenie wpływu produktów, z którymi każdy ma codziennie kontakt, czyli artykułach spożywczych, stosowanych środkach chemicznych czy suplementach diety,
a które mogą być niezgodne z indywidualną konstytucją psychofizyczną badanego człowieka.
  
 
 
 
W latach siedemdziesiątych XX wieku dr. Richard Mackarness opublikował wyniki swoich prac na temat wpływu artykułów spożywczych i środków chemicznych wywołujących alergie.
Według dr. R. Mackarness'a ok. 50% wszystkich zachorowań na alergie powiązana jest ze spożywanymi artykułami spożywczymi oraz środkami chemicznymi.
Na dzień dzisiejszy publikowane są opinie, że jest to liczba dochodząca nawet do 60% wszystkich zachorowań na alergie.
 
 
Coraz częściej można spotkać zalecenia medyczne do stosowania specjanej diety przy wielu ciężkich chorobach. Na przykład stwierdzono, że objawy reumatoidalnego zapalenia stawów zaostrzają się w wyniku niewłaściwej diety. 
Właściwa dieta pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe przy reumatyzmie. Reumatoidalne zapalenie stawów, to przewlekły stan zapalny, który odpowiada za dotkliwy ból, sztywnienie oraz ograniczenie ruchomości stawów.
Wśród przyczyn reumatyzmu wymienia się czynniki genetyczne i hormonalne, palenie papierosów oraz długotrwały stres, ale nie tylko. Niektóre schorzenia reumatyczne mogą mieć też tło alergiczne.
Niestety precyzyjnie okreslenie podłoża alergicznego konwencjonalnymi metodami jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Okazało się bowiem, że pewne składniki pokarmowe, wywołujące katar sienny czy ataki astmy, mogą też powodować dolegliwości stawów.
Dlatego niektóre choroby reumatyczne leczy się nie tylko farmakologicznie, ale także dietą, tyle że taką samą dla wszystkich, nieuwzględniając indywidualnych różnic pacjemta.
  
 
 
A właściwe składniki diety można określić precyzyjnie jedynie dzieki metodzie rezonansu biocybernetycznegonego“.
Dzięki właściwie dobranej diecie można złagodzić dolegliwości na tyle, by stopniowo zmniejszyć dawki, a z czasem nawet odstawić leki przeciwzapalne.
Ale taką decyzję może podjąć jedynie lekarz.
 

Konstrukcja wykonania badania „rezonansu biocybernetycznego“ oparta jest na metodyce i koncepcjach dr Helmuta Schimmel'a, z zasadniczą jednak różnicą, że wykonując badanie, 
informacja pobierana jest bezpośrednio z pola energetycznego badanej osoby.
Jest zatem bezinwazyjna, bezbolesna i może być uznany za całkowicie bezpieczną metodę. 

Możliwość bezinwazyjnego pomiaru, możliwa jest m.in. dzięki istnieniu fotonów bliźniaczych, których istnienie udowonił prof. Alain Aspekt.
 
Wszystkie żywe organizmy zbudowane są z komórek, które emitują biofotony (światło). Biofotony tworzą fale promieniowania elektromagnetycznego, które otaczają każdy żywy organizm i nazywane są ciałamem subtelnym człowieka. 
Zjawisko promieniowania biofotonów przez rośliny i wszelkie żyjące istoty zostało odkryte przez profesora Fritza A. Popp’a.
Pionierem b
iofotoniki w Polsce był ks. prof. Włodzimierz Sedlak a efekty jego pracy na temat bioplazmy czy elektromagnetycznej natury życia, d
opiero po wielu lat, zostały potwierdzone przez ośrodki naukowo-badawcze.
   
 
 
Uzyskane wyniki badania to nie są diagnozy w rozumieniu medycyny akademickiej i zalecenia lekarskie nie są analizowane. 
Celem badania jest jedynie znalezienie wszystkich subtelnych (informacyjnych) przyczyn schorzeń i dolegliwości, wynikających z trybu życia pacjenta.
Pacjent po wykonaniu testów, po wizycie u nas, wzbogacony o nowe informacje, powinien stać się aktywnym uczestnikiem w procesie odzyskiwania swojego zdrowia.