Leszek Zdrojewski
Terapie holistyczne
Medycyna duszy

Duszę będziemy omawiać i analizować możliwości diagnozowania, nie z powszechnie znanego stanowiska psychologii, gdyż komunikacja z poziomem duszy niestety, nie jest możliwa technikami konwencjonalnymi. Aby wyruszyć na spotkanie z duszą, należy przekroczyć powszechne poglądy i zaakceptować jej istnienie. O duszy pisali już wielcy filozofowie kilka tysięcy lat temu, ale dopiero odkrycia naukowe, oparte na teorii pól kwantowych, umożliwiły badania niedostępnych obszarów.

Oprócz ciała fizycznego człowiek posiada indywidualne ciało eteryczne. Rządzące tym ciałem prawa, są wspólne z całym światem ożywionym (ze wzystkim, co żyje). Trzeci główny składnik człowieka nazywamy jest ciałem astralnym (zwany też ciałem świadomości), siedliskiem wszystkiego, co przypisywane jest duszy, czyli uczuciami, namiętnościami.

Natomiast to, co przewija się przez wszystkie ziemskie żywoty, i nie wiemy, kiedy miało swój początek, nazywamy ludzką jaźnią, niemożliwą do poznania z poziomu umysłu istoty fizycznej. Ludzka jaźń przechodząc kolejne żywota ulega rozwojowi. Z poziomu jaźni możliwa jest praca i przekształcenia ciała astralnego, narzucającego człowiekowi popędy, pożądania i namiętności. Gdy jaźń staje się silniejsza, przemienia również część ciała eterycznego, nazywaną Duchem Żywota. Gdy jaźń staje się jeszcze silniejsza, przekształca także ciało fizyczne, a tę przemienioną część określamy jako właściwego Ducha Człowieka. Im pełniejsza i bogatsza jest jaźń i obejmuje swym polem szersze kręgi, tym bardziej przejawia się w nas tzw. „człowieczeństwo”.
Jednak żywot duszy nie ma nic wspólnego z żywotem jaźni.

Człowiek posiada ciało fizyczne, tak jak zwierzęta, rośliny czy minerały, ciało eteryczne tak jak zwierzęta i rośliny, ale ciało astralne posiada już tylko ze zwierzętami. Natomiast duszę, efekt działania twórczej jaźni, posiada tylko człowiek.
Indywidualna dusza podlega stałemu rozwojowi.

W duszy kształtowane jest ego, indywidualna osobowość człowieka

Dusza najczęściej definiowana jest przez trzy elementy: intelekt, wolę i emocje. Jest odpowiedzialna za osobiste decyzje i można ją opisać poprzez przymioty: myślę, chcę i czuję, które są głównymi zachowaniami kontrolującymi ludzkie zachowanie, a czujność, uwaga wobec siebie samego i zdolność do rozróżniania dobra i zła, są przewodnikami duszy.

Człowiek nie zna konstrukcji duszy, skrywanych przez nią informacji i energii, które umożliwiają jej utrzymanie przy życiu i prawidłowe funkcjonowanie istoty, jaką jest człowiek. Dopiero odkrycie istnienia pól morfogenetycznych i powstanie aparatów do biorezonansu informacyjnego, umożliwiło podgląd „odwiecznych tajemnic”, jakie ukryte są w duszy.

Wyniki badań medycznych ostatnich lat, potwierdziły, że subtelną komunikację pomiędzy poziomem psychicznym (uczuć/dusza) a ciałem fizycznym zapewnia wegetatywny układ nerwowy. Tym samym wyjaśniono, dlaczego emocje, pozytywne jak i negatywne, wpływają bezpośrednio i szybko na stan naszego zdrowia.

Kiedy dusza zaczyna żyć tylko życiem ciała, nie jest to jej stan naturalny

Aby mogła powrócić do swego stanu naturalnego i żyć duchowo, musi odzyskać swoją niezależność od ciała. Wtedy będzie mogła w pełni rozwinąć się w kierunku i pod postacią odpowiednią dla jej natury. Ponieważ wybrała życie na Ziemi i związała swój los z konkretną rodziną naturalnie uczestniczy w cierpieniach ciała i żyje jego życiem.

Na duszę wpływa wszystko, co robi albo doświadcza ciało

Terapeuta duszy powinien znać i rozumieć zmiany i przekształcenia zachodzące w duszy, ale też ich przyczyny, jaka może być ich natura i skąd przyszły. Aby uzdrowić duszę, musimy znać drzemiące w niej siły i to, co na nią oddziałuje. Dokładna analiza przyczyn i źródeł chorób ma sama w sobie już wartość terapeutyczną, a jej moc i efekt objawia się często natychmiast.

Należy pamiętać, że żaden człowiek nie potrafi uzdrawiać

To, co uzdrawia i przywraca zdrowie, jest ukryte w najgłębszych zakamarkach duszy i może zostać uaktywnione jedynie wiedzą i rozumem. Gdy w leczeniu pomijana jest duchowa istota człowieka, nie zawsze jest łatwo leczyć choroby ciała,
podczas gdy łatwo można leczyć choroby duszy. 

„Prawdziwy lekarz, to lekarz wewnętrzny”

 dr. Albert Schweitzer - dwukrotny laureat Nagrody Nobla

BiofeedbackMedycyna duszyTerapie międzypokolenioweKontakt