Leszek Zdrojewski
Terapie holistyczne
Biocybernetyka
Rezonans biocybernetyczny
Biocybernetyka
Biocybernetyka

Medycyna biocybernetyczna to nieinwazyjne oddziaływanie na system informacyjny człowieka, mająca na celu przywrócenie mu właściwych funkcji samoregulujących.
Prowadzona diagnostyka i terapia są, podobnie jak Chińska Medycyna, całościowym i samodzielnym systemem.
Człowiek zbudowany jest z wielu wzajemnie zależnych i komunikujących się systemów, a zakłócenia widzimy jako „czubek góry lodowej” problemu.
Jeżeli do wewnętrznego systemu sterowania organizmu dostały się błędne informacje, rozpoczynają się procesy postrzegane jako choroba.
 

Celem biocybernetyki jest wychwycenie niewielkich odchyleń od prawidłowych funkcji organizmu i jak najlepsze ich zrównoważenie.
Nie są to jednak działania o dużej skali, ingerujące w organizm, lecz procesy informacyjne, wspierające funkcje samoregulacji organizmu.
W zależności od charakteru zlokalizowanych zakłóceń, terapie prowadzone są w procesie biorezonansu lub homeopatii cybernetycznej.

Cybernetyka to nauka o sterowaniu. Zajmuje się tworzeniem wspólnej płaszczyzny, umożliwiającej porozumiewanie się pomiędzy specjalistami różnych dziedzin.
Dzięki cybernetyce wystarczą cyfry, aby można było wypowiadać się o całej rzeczywistości. Cybernetyka przywraca jedność, podzielonej na wiele specjalizacji, nauce.

Ten prosty opis zjawisk cyframi, zawdzięcza się opisowi funkcji działania, a nie użytkowej stronie procesu.
Pomimo wielu podobieństw pomiędzy żywymi organizmami a automatami, medycyna i technika są nadal różnymi dziedzinami. 
Biocybernetyka oraz inżynieria biomedyczna są dyscyplinami naukowymi przekazywanymi w ramach studiów stacjonarnych na wyższych uczelniach technicznych.