Leszek Zdrojewski
Terapie holistyczne
Biofeedback
Biofeedback

 W ostatnich latach na rynku ochrony zdrowia, oprócz biofeedbacku, zadomowiło się wiele nowych pojęć,
takich jak, fizyka kwantowa, pola morfogenetyczne, biorezonans, biologia kwantowa, bioelektronika.
Wszystkie te obszary znalazły zastosowanie w aparacie „SCIO”.

 Aparat SCIO jest aktywnym urządzeniem diagnostyczno-terapeutycznym,
który wykorzystując biologiczne sprzężenie zwrotne na poziomie energoinformacyjnym człowieka.

 Każda komórka, organ czy system wytwarza indywidualne pole elektromagnetyczne

Kiedy trwały stres zabuża to pole, organ nie może prawidłowo funkcjonować. Badania wykazały, 
że osoby obciążone nadmiernym stresem mają inne kształty fal mózgowych, jak osoby wolne od stresu. 

Aparat może pracować w trybie "na odległość", czyli bez kontaktu  z ciałem klienta, oraz w kontakcie poprzez gumowe elektrody.
W trakcie badania aparatem SCIO informacje pobierane są przy użyciu gumowych elektrod.
Czujniki przekazują odczytane impulsy elektromagnetyczne do komputera,
który w oparciu o posiadane bazy danych (wzorcowe sygnały w formie cyfrowej) wykonuje analizę. 
Ocena wyników oparta jest na analizie indywidualnego, niepowtarzalnego wzorca a uzyskane informacje
przedstawiają wyłącznie parametry energoinformacyjne ciała fizycznego.

  Głównym kierunkiem aktywności terapeutycznej za pomocą aparatu jest likwidacja skutków
stresu wywołanego m.in. przez urazy mentalne, emocjonalne i biologiczne.
Wzorce, szeroko pojmowanego stresu, wpisują się w polu energetycznym człowieka.
Aparat mierzy reakcje organizmu na różne czynniki stresujące. W trakcie podstawowego testu (trwa ok. 3,5-5 min.)
sprawdzana jest energetyczna reakcja organizmu na ok. 10.000 czynników stresowych.
W zależności od poziomu obciążenia, aparat rejestruje inny poziom sygnału zwrotnego.

Precyzja pomiarów możliwa jest dzięki nowatorskiej metodzie tzw. trójwektorowego połączenia z klientem.
Bioelektroniczny model człowieka wprowadzony jeszcze w latach 60-tych XX w. przez prof. Włodzimierza Sedlaka znalazł praktyczne wykorzystanie
w aparacie SCIO, który podczas analizy wykonuje pomiary m.in. takich parametrów elektrycznych ciała jak:
pojemność, indukcyjność czy częstotliwość.

Urządzenie posiada własny procesor emulujący odpowiednie sygnały organiczne.
Kształt fali terapeutycznej, jej wibrację oraz wielkość sygnału,
generowane są w pętli sprzężenia zwrotnego, wysterowanej cybernetycznym sygnałem od klienta.

 Większość przyczyn naszych chorób, znajduje się poza możliwościami analizowania świadomością,
dlatego aparat „SCIO” współpracuje z naszą podświadomością,
która to doskonale rozpoznaje przyczyny wywołujące choroby. 

Mówiąc prościej, dzięki aparatowi SCIO, możliwe jest  „uświadomienie” sobie tego,
co na codzień dostępne jest tylko dla podświadomości.

 Człowiek nie jest tylkofizyczną istotą, lecz systemem składającym się
z ciała, umysłu, emocji, ducha, rodziny oraz społeczeństwa.
Niemożliwym jest oddzielenie tych sfer od siebie i analizowanie ich oddzielnie,
n.p. tylko ciała fizycznego bez jego środowiska.

Zdrowie zależy od niezakłóconego obiegu „energii życiowej” w systemie.
Jeżeli jednak na skutek działania czynników stresowych pojawi się zaburzenie w przepływie energii,
pojawiają się tego pierwsze symptomy, zwane chorobą.
Zwalczanie symptomów choroby nigdy nie doprowadzi do pełnego uzdrowienia a brak objawów nie jest oznaką zdrowia. 

„Prawdziwy lekarz, to lekarz wewnętrzny”

 dr. Albert Schweitzer - dwukrotny laureat Nagrody Nobla